In de coronatijd hebben wij steun gehad van “ ONZE VRIENDEN “. Daardoor kunnen we onze vaste kosten betalen en geld opzij zetten voor het onderhoud van ons gebouw en het nog fraaier maken van ons voetbalmuseum door de aanschaf van lijsten en verlichting. Daarom hopen we dat we onze vrienden in 2022 een prachtige VRIENDENDAG kunnen aanbieden in juni of juli 2022. Eerst kijken hoe het met de corona gaat en dan op tijd definitief een datum prikken. U krijgt dus tijdig een uitnodiging. Hieronder ziet u de Vrienden , die wij hartelijk bedanken :

Tonnie & Diana Abbenhuis
Henny Menning-Kelderman & Jan Bartels
Henk Timmer
Petra Reijers
Hans Reijers
Tom Reijers
Nicol Reijers
Vincent Derksen
Ruud Smit
Len Bieleveldt
Emiel Stienezen
Ido Rutjes
Kees Plantinga
Pascal Kamperman
Gerard & Astrid Martens
Thea Scheidweiler & Harrie Rutjes
Jules Moorman
Cor & Ans Mulder
Robbert Jan Bouhuijs & Fieke van Asseldonck
Hans & Jacqueline te Boekhorst
Leo & José Gerharhus
Aart Schouten
Franc Bieleveldt
Bart & Michael Driessen
Micha Franck
Silvio Böhmer
Familie Alex Cornielje
Carlo Monasso
Herman Houwers
Familie Rob Mos
Herman & Marjanda Post
Helene Post – Van Schaick
Fred & Karin Willemsen
Wilbert & Ankie Esselink
Jos Polfliet
Arendsen Holding
E & M Draadvonktechniek BV
Bennie & Carla Mulder
Tonnie & Désirée Wigman
Roy Wissing Deurenservice
Theo Kock & José Limbeek
Aconsultancy beheer
Ronald van de Beeten

 

 

 

 

We hadden in ons eerste seizoen 53 Vrienden. Bedrijven en personen hebben ons gesteund om de kosten van gas, elektriciteit, verzekeringen, beveiliging, website en wifi te dekken.

Wij hopen ook in het 2e seizoen ( dat loopt van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019 ) weer Vrienden te mogen begroeten, die ons financieel ondersteunen. Met de hulp van u kunnen wij doorgaan met ons voetbalmuseum en daardoor ons blijven inzetten voor de twee goede doelen, te weten de stichting Bergh in het Zadel voor kankerbestrijding en de stichting Spieren voor Spieren.

Henny Menning-Kelderman
Fam. Alex Cornielje
Berry van Embden 
Wim van Embden
Gerard Martens 
Jules Moormann
Cor & Ans Mulder
Gebra
Innovateq
Leo Gerhardus
Aconsultancy Beheer
Theo Baars Geluid
Jose Gerhardus
Willy Hermans
Rik Overgoor
Wilbert Esselink
Ido Rutjes
Thea Scheidweiler
Johan Godschalk
Rien van Doleweerd
Robbert-Jan Bouhuijs
Hans te Boekhorst
Theo Hegeman
Robèrt Borgers
Marco Olthuis
Pim Olthuis
Bert van der Louw
Theo de Reus Communicatie en Advies
Fred Willemsen
Ruud Smit
Tonnie en Desiree Wigman
Tonnie en Diana Abbenhuis
Hans Reijers
Petra Reijers
Tom Reijers
Nicol Reijers
Aart Schouten
Pascal Kamperman
Theo Kock Fotografie
Multi Ratio B.V.
Presikhaaf Schoolmeubelen
Ad & Diane Arendsen
Patrick Helmink
Ronald Dieker
Gerrie Huntink
Len Bieleveldt
Theo Mijnen & Marianne Varwijk
Daniëlle Steentjes
Jannes Jansen
Christine Ziekman
Herman & Marjanda Post
Van der Reijt & Reijenga
Erik Frazer

 

Het aantal mensen en bedrijven, die Vriend van onze stichting Home of Football waren in het eerste seizoen, van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018 waren er in totaal 53. Hieronder ziet u onze toppers !

Zij staan op volgorde van binnenkomst. Dus het moment, dat wij hun vrije donatie hebben ontvangen op ons IBAN Nummer, is bepalend. U ziet onze Vrienden van de stichting Home of Football. Wij zijn trots op onze Vrienden en danken hen hartelijk voor hun financiële steun !

Wilbert Esselink 
Gerard Martens
Fred Willemsen
Hans Singerling 
Cor & Ans Mulder
Rik Overgoor
Leo Gerhardus  
José Gerhardus
Uitgeverij Hermans
 Hans te Boekhorst 
Houtbouw Holland 
Jasper & Ilse Kock
Thea Scheidweiler
Ido Rutjes
Theo Mijnen & Marianne Varwijk
Henny Menning-Kelderman
Wim & Berry van Embden 
Van der Reijt & Reijenga
Johan Godschalk
Rob Nibbeling
Bas Nibbeling
Erik Frazer
Christine Ziekman
Juwelier Jules Moormann
Jules Moormann 
Henk Tebes
Toon Hendriks Fotografie
Frits de Wind &Edith Baijens
Theo Milder 
Massen Personeeladvies
Wim Hogenkamp     
Rob Migchelbrink 
René Tomesen
Alfred Westdorp
Multi Ratio B.V.
Roy Sluiter
Ruud Smit   
Roel Spijkers
Theo Kock Persfotograaf
Gerrie Huntink
Hans Reijers
Petra Reijers
Tom Reijers
Nicol Reijers
Geluid Theo Baars
Familie Alex Cornielje
Pascal Kamperman
Gebra
Bennie Hietkamp
Aconsultancy Beheer
José Hietkamp
Innovateq
Theo de Reus’ Communicatie en Advies