Wij gaan op korte termijn de gegevens invullen om de ANBI status te verkrijgen van de belastingdienst. Als de belastingdienst de stichting Home of Football heeft aangewezen en geregistreerd als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, dan betekent dit, dat de stichting Home of Football als goed doel wordt erkend en dat u of uw bedrijf uw giften kan aftrekken van de belasting.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden !