De stichting Home of Football heeft als doel:

  • Het tentoonstellen van voetbalmemorabilia met een historische waarde.
  • Rondleidingen verzorgen, die in het teken staan van saamhorigheid en gezelligheid en verbinden door middel van voetbal, vertaald vanuit de tentoongestelde voetbalmemorabilia.
  • Gelden genereren door middel van het vragen van een vrije gift aan bezoekers van het voetbalmuseum ten behoeve van algemeen nut beogende instellingen (ANBI), en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  • De stichting beoogt het algemeen nut.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het voetbalmuseum ‘Home of Football’ open te stellen voor belangstellenden, zowel individueel als in groepsverband.