Beleidsplan stichting ‘Home of Football’

Door  middel van het openstellen van het voetbalmuseum ‘Home of Football’ en daarmee het tentoonstellen van voetbalmemorabilia met een historische waarde. Rondleidingen en presentaties verzorgen die in het teken staan van saamhorigheid, sportiviteit, passie en het verbinden door middel van sport, vertaald vanuit de tentoongestelde voetbalmemorabilia.

Daarmee gelden genereren door middel van het vragen van een vrije gift aan de bezoekers van het voetbalmuseum ten behoeve van het algemeen nut beogende instellingen (ANBI). De beoogde ANBI-instellingen waarmee afspraken zijn gemaakt om de ontvangen gelden te doneren zijn de stichting “Bergh in het Zadel” voor de kankerbestrijding en de stichting “Spieren voor Spieren” voor kinderen met een spierziekte.

De stichting “Bergh in het Zadel” voor de kankerbestrijding heeft met het KWF een afspraak gemaakt om de gelden in de vorm van rechtstreekse projectdonatie te besteden aan het door KWF goedgekeurde onderzoekprojecten.

De stichting “Spieren voor Spieren” zet zich in voor kinderen met een spierziekte. De opbrengsten van fondsenwervende activiteiten worden snel en effectief ingezet en heeft als missie om alle spierziekten bij kinderen de wereld uit te helpen.

Naast alle genoemde activiteiten zorgen “de Vrienden van Home of Football” voor een continuïteit aan inkomsten zodat de kosten van het museum en de overige kosten voldaan kunnen worden. Het surplus aan donaties in deze komen ten goede aan de stichtingen “Bergh in het Zadel” en “Spieren voor Spieren”.