Wij hebben het afgelopen jaar met plezier onze bezoekers rondgeleid door ons voetbalmuseum en het totaal aan vrije giften was maar liefst EUR 3.400,00. Daarom bedanken we onze bezoekers voor hun vrije giften en enthousiasme !

Onze penningmeester Fred Willemsen heeft aan zowel de stichting Bergh in het Zadel voor kankerbestrijding als de stichting Spieren voor Spieren elk EUR 1.700,00 overgemaakt op 23 december jl., hetgeen door beide goede doelen met respect en bewondering is ontvangen.


Op de foto ziet u het voltallige bestuur van de stichting Home of Football. Voorzitter Leo Gerhardus en secretaris Els Rutting-Baars hebben beiden de cheque in hun handen. Op de achtergrond staan van links naar rechts de bestuursleden Fred Baars, Wilbert Esselink en penningmeester Fred Willemsen.