De overheid heeft aangegeven, dat per 1 juni a.s. museumbezoek weer mogelijk is en dus willen wij hier ook graag gehoor aan geven. Echter wij kunnen pas vanaf zaterdag 4 juli a.s. met onze rondleidingen starten, omdat wij volop bezig zijn om ons voetbalmuseum opnieuw in te richten.

Tevens willen wij de 1,5 meter afstand in acht nemen en kunnen wij dus per rondleiding maximaal 10 personen in ons gebouw ontvangen. Samen met onze bezoekers zullen we de voorwaarden, die tijdens de corona-tijd bij de rondleiding horen zo goed mogelijk bespreken.